info@sanasport.be We zullen binnen 24 uur antwoorden!

De basis in een notendop

Op zoek naar iets gewoons en geen zin om de hele voorwaarden door te nemen? We hebben hier het belangrijkste voor u verzameld:

 • Onze voorwaarden hebben geen verborgen haken. Wij spelen fair-play en hebben respect voor onze teamgenoten - u, de klant.
 • U gaat een koopovereenkomst met ons aan door uw bestelling te bevestigen in de laatste stap van het winkelwagentje.
 • Het is menselijk om fouten te maken, dus als u zich na de levering realiseert dat u een andere kleur of maat wilde, is het mogelijk retour en het artikel te ruilen. In tegenstelling tot andere e-shops, nemen we tot 30 dagen.
 • Garantieperiode voor retouren op gekochte goederen is de klassieke 24 maanden.

Nog iets anders weten? Lees dan verder:

Voorwaarden

AVORI s.r.o.

Brno
Údolní 27
Postcode 602 00, Tsjechië

vertegenwoordigd door Michal Švirga, algemeen directeur
ID nr: 29184673

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister bij de regionale rechtbank in Brno, afdeling. C, insert 63946
(hierna "Verkoper" genoemd) anderzijds

en

een persoon ouder dan 16 jaar die via de online shop www.sanasport.be goederen heeft besteld via een elektronisch formulier, gespecificeerd door de gegevens die bij de bestelling in het online formulier zijn ingevoerd (hierna te noemen "Koper"), heeft anderzijds deze

Koopovereenkomst

die ook de voorwaarden bevat

artikel 1

Andere onderdelen van de gesloten koopovereenkomst en deze voorwaarden:

 1. Aanvullende prijslijst - de aanvullende prijslijst is een integraal onderdeel van het contract dat als een afzonderlijk document wordt gesloten, waarin betalingen voor aanvullende diensten, porto, restituties, kortingen, enz. worden overeengekomen. Een lijst met aanvullende prijzen vindt u hier
 2. Vervoersvoorwaarden - de vervoersvoorwaarden vormen een integrerend deel van de overeenkomst die als een afzonderlijk document wordt gesloten, waarin de partijen afspraken maken over de vervoersmogelijkheden, de prijsvoorwaarden voor het vervoer en de levering van de goederen, enz. Alle voorwaarden en wijzen van vervoer en betaling staan hier.

Andere gebruikte termen

 1. Consument - de koper is een natuurlijke persoon die, buiten de uitoefening van zijn/haar bedrijfsactiviteit of buiten de zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep, een overeenkomst sluit met de verkoper of anderszins met hem/haar handelt
 2. partij bij de overeenkomst of ook partij bij de overeenkomst - de verkoper of de koper

Artikel 2

 1. De verkoper verbindt zich door deze overeenkomst en op de hierin overeengekomen voorwaarden aan de koper de zaak te leveren die het voorwerp van de koop is en de koper in staat te stellen daarvan de eigendom te verkrijgen. De Koper verklaart uitdrukkelijk dat hij ouder is dan 16 jaar en dat hij ook gerechtigd is zich door deze Koopovereenkomst te binden zonder dat een wettelijke of andere vertegenwoordiger nodig is.
 2. Het voorwerp van aankoop is het goed dat de Koper heeft besteld via de website www.sanasport.be De meer specifieke bestemming van de verkochte goederen is volgens de bestelling en volgens de e-mail ter bevestiging van de bestelling van de koper.

artikel 3

 1. De aankoopprijs (inclusief BTW) komt overeen met de prijzen die op de datum van aankoop vermeld staan op de website www.sanasport.be en is gespecificeerd volgens de bestelling en volgens de e-mail ter bevestiging van de bestelling van de koper.

artikel 4

 1. De Koper gaat ermee akkoord de Aankoopprijs te betalen volgens de bij de bestelling gekozen betalingswijze. De betalingswijze wordt vermeld in de bestelling en in de bevestigingsmail van de bestelling van de koper. De betaling vindt plaats op de datum waarop het desbetreffende bedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven of wanneer het bedrag aan de verkoper of een door de verkoper gemachtigde persoon is overhandigd. Bij niet tijdige betaling van het bedrag is verkoper gerechtigd de wettelijke vertragingsrente te vorderen.

Artikel 5

 1. De te kopen goederen worden geleverd op de bij de bestelling gekozen wijze. De wijze van levering van de goederen wordt gespecificeerd in de bestelling en in de e-mail ter bevestiging van de bestelling van de koper. De koper is verplicht de goederen in ontvangst te nemen. Indien de koper de goederen niet afneemt en de verkoper kosten maakt, is de verkoper gerechtigd deze kosten op de koper te verhalen. De koper is verplicht de ontvangst van de goederen te bevestigen; de verkoper is niet verplicht de goederen te overhandigen vóór de ontvangstbevestiging. De plaats van uitvoering is het door de Koper bij de bestelling opgegeven leveringsadres.

artikel 6

 1. De verkoper overhandigt de goederen aan de koper samen met de documenten die nodig zijn voor het gebruik ervan en de uitoefening van rechten uit gebrekkige nakoming, of stuurt deze documenten naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

artikel 7

 1. De koper wordt eigenaar van de goederen nadat hij ze in bezit heeft genomen en de volledige koopprijs heeft betaald. Het risico van schade gaat over met de eigendomsverwerving.

artikel 8

 1. Als een partij het contract wezenlijk schendt, kan de andere partij zich zonder onnodige vertraging uit het contract terugtrekken. Een wezenlijke schending is een schending van een verplichting waarvan de schendende partij bij het sluiten van de overeenkomst wist of had moeten weten dat de andere partij de overeenkomst niet zou hebben gesloten indien zij de schending had voorzien; in andere gevallen wordt de schending niet als wezenlijk beschouwd.
 2. Een partij kan de overeenkomst zonder onnodige vertraging ontbinden nadat uit het gedrag van de andere partij zonder twijfel blijkt dat zij de overeenkomst op wezenlijke wijze zal schenden en indien zij geen redelijke zekerheid stelt wanneer de daartoe gerechtigde partij daarom verzoekt.
 3. Met de opzegging van het contract wordt de verplichting vanaf het begin geannuleerd. Terugtrekking uit de overeenkomst doet geen afbreuk aan het recht op betaling van een contractuele boete of vertragingsrente indien deze reeds is vervallen, het recht op schadevergoeding wegens niet-nakoming van een contractuele verplichting, noch aan regelingen die naar hun aard bedoeld zijn om de partijen ook na terugtreding uit de overeenkomst te binden, met name regelingen voor geschillenbeslechting. Indien voor de schuld een zekerheid is gesteld, worden noch de intrekking noch de zekerheid beïnvloed.

Artikel 9

Algemene informatie

 1. De rechtspersoon die de e-shop beheert www.sanasport.be is AVORI s.r.o., met maatschappelijke zetel te Brno, Údolní 27, postcode 602 00, ID nr. 29184673, ingeschreven bij de regionale rechtbank te Brno onder dossiernummer C 63946. Verdere contactgegevens zijn info@sanasport.be
 2. De aangeboden goederen zijn alle goederen die worden gepresenteerd op de website www.sanasport.be, de beschrijving van de specifieke goederen is direct bij de goederen gevoegd.
 3. De prijs van de goederen wordt altijd per artikel aangegeven en is inclusief BTW.
 4. Er zijn voor AVORI s.r.o. geen gedragscodes bindend, behalve wettelijke voorschriften.
 5. Verschillende technische stappen die leiden tot het sluiten van de overeenkomst:
  1. Het lezen van de aan de consument verstrekte informatie vóór het sluiten van de overeenkomst, de koopovereenkomst en de algemene voorwaarden,
  2. De gepresenteerde goederen bekijken door over de website te bewegen
  3. Geselecteerde goederen toevoegen aan het winkelmandje
  4. Het tonen van de winkelwagen met de geselecteerde goederen, hier wordt de eenheidsprijs aangegeven, evenals de totale prijs van de goederen zonder verzending
  5. Doorgaan naar de volgende stap en uw factuurgegevens (of ander afleveradres) invoeren, de mogelijkheid (maar niet de noodzaak) om een account aan te maken voor herhaalaankopen,
  6. Doorgaan naar de volgende stap en uw keuze van verzend- en betaalmethode invoeren,
  7. Als alle gegevens in orde zijn, wordt de aanvaarding van de algemene voorwaarden en het contract gemaakt, waarbij het lezen van de informatie die aan de consumenten wordt verstrekt voor het sluiten van het contract wordt bevestigd door te klikken op de knop Bestelling bevestigen. Na het indrukken van deze knop kunnen de gegevens niet meer worden gewijzigd.
  8. Bij voltooiing van de bestelling wordt onmiddellijk een bestelbevestiging met betalings- en leveringsgegevens, besteloverzicht, contract en voorwaarden van de e-shop http://www.sanasport.be naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.
 6. De annulering door een partij van deze overeenkomst, overeenkomstig artikel 1740, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, met een wijziging of variatie, vormt geen aanvaarding van het aanbod tot het sluiten van deze overeenkomst, zelfs indien de voorwaarden van het aanbod niet wezenlijk worden gewijzigd.

Artikel 10

Algemene informatie over vervoer en betaling

 1. Bij ontvangst van het pakket heeft de koper het recht het pakket te inspecteren op mechanische schade. In geval van schade heeft de koper het recht het pakket niet te aanvaarden.
 2. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt (indien het pakket mechanisch onbeschadigd is) en AVORI s.r.o. hierdoor kosten maakt, is AVORI s.r.o. gerechtigd deze kosten van de koper te vorderen. De kosten van vervoer naar de koper en terugzending na niet-aanvaarding naar AVORI s.r.o. bedragen naar schatting maximaal 18 €. De koper is verplicht de ontvangst van de goederen te bevestigen, tot de ontvangstbevestiging is de verkoper niet verplicht de goederen af te geven.
 3. In geval van niet-aanvaarding van de zending en de consument belangstelling toont voor herlevering, worden de bijbehorende nieuwe verzendkosten in rekening gebracht in geval van herlevering.
 4. De aanbetaling wordt niet geïnd, betaling geschiedt volgens de gekozen betalingswijze.
 5. De Koper stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Verkoper gerechtigd is hem niet alleen op papier maar ook in elektronische vorm een ontvangstbewijs te verstrekken. Indien het ontvangstbewijs in elektronische vorm wordt verstrekt, stemt de koper ermee in dat het wordt verzonden naar het aan de verkoper verstrekte e-mailadres. De verkoper is gerechtigd een elektronisch ontvangstbewijs af te geven voor elke wijze van betaling en levering/aanvaarding van goederen.

artikel 11

Verzenden in België, betaalmethoden, leveringsmethoden, bonussen, leveringsdata, prijzen voor levering, prijzen voor betaalmethoden

 1. Bonussen bij aankoop op sanasport.be e-shop
  • over 100 € - gratis verzending (GLS)
  • meer 225 € - gratis verzending + geschenk (selectie in de e-shopmand)
 2. Betalingen: betaling vooraf door overschrijving op onderstaande rekening, online creditcard, GoPay. De kosten van de betalingswijze zijn inbegrepen in de verzendingsprijs.

  Bankrekening
  Ostsächsische Sparkasse Dresden (OSD)
  IBAN : DE97 8505 0300 0221 2054 03
  SWIFT : OSDDDE81XXX

 • PostNL verzendkosten ...............6,99 €
 • GLS verzendkosten...............3,99 €
 • bpost verzendkosten ...............5,99 €
 • bpost pickup point verzendingsprijs...............4,99 €
 • Bij bestellingen van meer dan 100 € zijn de verzendkosten (GLS) gratis

artikel 12

Beschikbaarheid, leveringsdata, speciale aanbiedingen, wijziging van prijzen van goederen, terugtrekking van de verkoper

 1. E-shop http://www.sanasport.be biedt een complete lijst van veel geleverde goederen. Verkoper garandeert geen onmiddellijke beschikbaarheid van alle artikelen. De getoonde beschikbaarheid van de goederen is indicatief, indien de actuele beschikbaarheid afwijkt van die welke in de productdetails is aangegeven, wordt de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. De leveringsdatum wordt voor elk afzonderlijk artikel weergegeven voordat het in het winkelmandje wordt geplaatst en wordt ook vermeld in de bevestiging van de bestelling die per e-mail wordt verstuurd. De bij de goederen aangegeven levertijd is alleen geldig bij een onmiddellijke betaling bij de bestelling (bijv. online creditcard, GoPay) of bij betaling bij levering. In geval van een betaling die niet onmiddellijk bij de bestelling plaatsvindt (bv. vooruitbetaling per bankoverschrijving), wordt de leveringstermijn verlengd met de tijd die de verkoper op de betaling van de goederen wacht. Als er meer dan één artikel wordt besteld en de levertijd verschilt, dan wordt de uiteindelijke levertijd van de bestelde zending bepaald door het artikel met de langste levertijd.
 2. De actieprijzen vermeld op http://www.sanasport.be zijn alleen geldig voor deze eshop.
 3. De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijs van de goederen vóór verzending te corrigeren indien blijkt dat de goederen tegen een onjuiste prijs zijn aangeboden. In dat geval moet de koper de juiste prijs meedelen en moet de koper instemmen met de prijsaanpassing. Indien de koper niet instemt met de nieuwe prijs, hebben zowel de verkoper als de koper het recht de overeenkomst binnen 30 dagen na de datum waarop de goederen door de koper zijn besteld, te ontbinden.
 4. De Koper verklaart dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens (inclusief contactgegevens) juist en waarheidsgetrouw zijn en betrekking hebben op zijn/haar persoon. Indien het aannemelijk is dat de persoonsgegevens niet kloppen (bijvoorbeeld onbestaande adressen, onzinnige namen als een cluster van letters, onbestaande telefoonnummers en e-mailformaten) of geen betrekking hebben op zijn/haar persoon, is de verkoper gerechtigd de bestelling uit te stellen totdat de koper voldoende heeft aangetoond dat de persoonsgegevens juist zijn. De verkoper heeft het recht zich terug te trekken uit de gesloten koopovereenkomst (annuleren/annuleren van de bestelling) in plaats van de bestelling op te schorten, waarvan hij de koper onverwijld in kennis zal stellen.

artikel 13

Garantie en claims (details over rechten die voortvloeien uit een gebrekkige prestatie, alsmede garantierechten en andere voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten)

 1. De koper is verplicht de verkoper van het optreden van een gebrek in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij van het gebrek kennis heeft gekregen of had kunnen krijgen. De koper heeft geen rechten aan de gebrekkige prestatie indien het een gebrek betreft dat hij bij het sluiten van de overeenkomst reeds bij het betrachten van normale zorgvuldigheid had moeten kennen.
 2. De goederen zijn gegarandeerd voor een periode van 2 jaar. Gebreken veroorzaakt door normale slijtage of oneigenlijk gebruik kunnen niet worden geclaimd. In geval van een klacht geeft de verkoper een schriftelijke bevestiging (klachtenprotocol) met vermelding van de datum van ontvangst van de klacht, de inhoud en de gevraagde wijze van afhandeling (de gevraagde klacht).
 3. Als het gebrek herstelbaar is, kan de koper ofwel herstel of aanvulling van het ontbrekende eisen, ofwel een redelijke korting op de prijs. Indien het gebrek niet kan worden verholpen en het voorwerp daardoor niet naar behoren kan worden gebruikt, kan de koper zich terugtrekken uit de overeenkomst of een redelijke korting op de prijs eisen.
 4. De koper kan zich niet uit de overeenkomst terugtrekken of een nieuwe zaak verlangen indien hij de zaak niet kan terugzenden in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Dit is niet van toepassing,
  1. als er een verandering in de toestand is opgetreden als gevolg van een inspectie om een defect in het artikel te ontdekken,
  2. als de koper het artikel heeft gebruikt voordat het defect werd ontdekt,
  3. als de koper de onmogelijkheid om de zaak in ongewijzigde staat te retourneren niet heeft veroorzaakt door een handeling of verzuim,
  4. als de koper de zaak heeft verkocht voordat het gebrek werd ontdekt, deze heeft verbruikt of tijdens het normale gebruik heeft veranderd; als dit slechts gedeeltelijk is gebeurd, moet de koper aan de verkoper teruggeven wat hij nog kan teruggeven en moet hij de verkoper schadeloosstellen in de mate waarin hij voordeel heeft gehad van het gebruik van de zaak.
 5. De garantie gaat in op de datum van ontvangst van het product door de koper. De verkoper is aansprakelijk voor alle gebreken aan het product die de goederen bij ontvangst door de koper vertonen of die zich tijdens de garantieperiode voordoen. Het geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig of onjuist gebruik of mechanische schade. Een verandering in de eigenschappen van de goederen die tijdens de garantieperiode is opgetreden als gevolg van slijtage of ondeskundig gebruik of ingrijpen, kan niet als een gebrek worden beschouwd. Het is altijd noodzakelijk om de gekochte goederen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij door de fabrikant zijn bestemd!
 6. In geval van een terechte klacht komen de kosten van vervoer van het product naar de verkoper voor rekening van de koper, terug naar de koper voor rekening van de verkoper, tenzij de koper binnen een maand na het verstrijken van de termijn waarbinnen het gebrek moet worden verweten, aanspraak maakt op vergoeding van de kosten die hij redelijkerwijs heeft moeten maken.
 7. De verkoper zal de vordering onverwijld, binnen maximaal 30 dagen, afwikkelen. De verkoper zal de koper per e-mail of telefonisch op de hoogte houden van de voortgang van de klacht.
 8. De koper stuurt de terug te vorderen goederen naar het volgende adres:
  Avori s.r.o. / Sanasport
  Hlinky 505/118
  Budova Office Centre
  603 00 Brno
  Czech Republic
 9. De koper stuurt de goederen alleen naar het aangegeven adres, ze worden niet elders geaccepteerd. De verkoper aanvaardt geen goederen die onder rembours worden verzonden. De Verkoper zal het betreffende bedrag sturen naar de door de Koper opgegeven rekening, en indien niet opgegeven, dan naar de rekening waarvan het bedrag is verzonden.
 10. Als de goederen worden teruggezonden of geruild en de nominale waarde van de bestelling verandert, eist de verkoper een terugbetaling van het geschenk, waarop de koper geen recht heeft van de waarde van de definitieve prijs van de bestelling. In het geval dat een nieuw intact geschenk niet wordt geretourneerd, wordt de waarde van het geschenk afgetrokken van de prijs van de geretourneerde goederen en wordt het verschil aan de koper terugbetaald. Het geschenk is ook gratis verzending (porto) en deze waarde wordt ook in mindering gebracht (terugbetaald).
 11. Substantiële contractbreuk (de verkoop van een zaak met een zodanig ernstig gebrek dat de verkoper reeds bij het sluiten van de koopovereenkomst wist of moest weten dat de koper de overeenkomst niet zou hebben gesloten indien hij een dergelijk gebrek had voorzien)

  In geval van wezenlijke contractbreuk heeft de koper de volgende vorderingen:
  • opheffing van het gebrek door levering van een nieuwe zaak (er loopt geen nieuwe garantietermijn, bij levering van de nieuwe zaak moet de koper de oorspronkelijk geleverde zaak op kosten van de verkoper aan de verkoper terugzenden)
  • opheffing van het gebrek door reparatie van de zaak
  • redelijke korting op de aankoopprijs
  • terugtrekking van de koper uit de overeenkomst
 12. Indien de koper de verkoper niet uiterlijk zonder onnodige vertraging nadat de verkoper van het gebrek in de verkochte zaak in kennis is gesteld, op de hoogte stelt van zijn keuze, heeft de koper rechten alsof er sprake was van een immateriële contractbreuk. De koper is niet gerechtigd de keuze van een bepaald recht te wijzigen zonder toestemming van de verkoper, hetgeen niet geldt wanneer de koper heeft verzocht om reparatie van een zaak die niet kan worden gerepareerd. De koper heeft ook het recht om van de overeenkomst af te zien als het artikel niet kan worden gebruikt omdat het defect opnieuw optreedt (derde keer hetzelfde defect) of omdat er meer defecten zijn (4 of meer).
 13. Substantiële contractbreuk (een contract dat niet overeenkomt met een wezenlijke contractbreuk)

  In geval van een niet-substantiële inbreuk heeft de koper de volgende rechten:
  • herstel van het gebrek door reparatie
  • redelijke korting op de aankoopprijs
 14. Als de verkoper het gebrek niet tijdig (redelijke termijn, niet langer dan 30 dagen) verhelpt of weigert het gebrek te verhelpen, kan de koper een korting op de prijs eisen of zich uit de overeenkomst terugtrekken, zelfs voor een niet-substantiële contractbreuk wanneer hij er reeds voor heeft gekozen het gebrek door reparatie te verhelpen.

artikel 14

Ontbinding van de overeenkomst door de consument

 1. In geval van annulering van de overeenkomst draagt de consument de kosten van terugzending van de goederen naar 
  Lucia Kováčová
  Expandeco – Packeta – 90877033
  Nieuwe Weerd 22
  3650, Dilsen - Stokkem
  Belgium

  Als de goederen niet via de gebruikelijke postroute kunnen worden geretourneerd, bedragen de kosten van het verzendbedrijf naar schatting maximaal 18 €.
 2. Er zijn geen kosten verbonden aan het opzeggen van het contract. De consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) de goederen in ontvangst heeft genomen. In geval van een overeenkomst betreffende verschillende goederen die door de consument in het kader van één bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd, wordt de termijn berekend vanaf de dag volgende op die waarop de consument of een door hem aangewezen derde (die niet de vervoerder is) de laatste levering van de goederen in ontvangst neemt. In geval van een overeenkomst betreffende de levering van goederen die uit verschillende artikelen of onderdelen bestaan, gaat de termijn in op de dag volgende op die waarop de consument of een door hem aangewezen derde (die niet de vervoerder is) het laatste artikel of onderdeel van de goederen in ontvangst neemt.
 3. Voor de uitoefening van het herroepingsrecht moet de consument AVORI s.r.o., gevestigd te Brno, Údolní 27, Postcode 602 00, op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen door een brief te sturen via de postdienstverlener naar het contactadres
  Lucia Kováčová
  Expandeco – Packeta – 90877033
  Nieuwe Weerd 22
  3650, Dilsen - Stokkem
  Belgium

  Het is mogelijk het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping te gebruiken, maar het is niet verplicht.
 4. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende om vóór het verstrijken van de desbetreffende termijn een kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht te zenden. Indien de consument deze overeenkomst herroept, betaalt de verkoper de consument onverwijld, en uiterlijk 14 dagen na de datum waarop de consument van de beslissing tot herroeping in kennis is gesteld, alle ontvangen betalingen terug, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van de keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de door AVORI Ltd aangeboden goedkoopste standaardleveringswijze). Voor de terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt als voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de consument uitdrukkelijk anders bepaalt. In ieder geval brengt dit voor de consument geen extra kosten met zich mee.
 5. De AVORI s.r.o. wacht met de terugbetaling totdat zij de geretourneerde goederen heeft ontvangen of totdat de consument bewijst dat hij/zij de goederen heeft verzonden. De goederen moeten door de consument onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen na de datum waarop de consument heeft meegedeeld de overeenkomst te herroepen, worden teruggezonden aan 
  Lucia Kováčová
  Expandeco – Packeta – 90877033
  Nieuwe Weerd 22
  3650, Dilsen - Stokkem
  Belgium
 6. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de consument de goederen vóór het verstrijken van 30 dagen aan de verkoper terugzendt of deze binnen deze termijn persoonlijk aflevert. De consument zendt de goederen zonder gebruikssporen, onbeschadigd en bij voorkeur in de originele verpakking. Indien de goederen niet in hun oorspronkelijke verpakking worden geleverd, of indien de verpakking beschadigd is, kunnen de kosten van een nieuwe verpakking tot maximaal 10 euro in rekening worden gebracht als slijtage van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen op een andere wijze dan noodzakelijk is om zich vertrouwd te maken met de aard en de kenmerken van de goederen. Indien de goederen niet schoon worden geleverd, kunnen de kosten van reiniging van de goederen tot maximaal 20 euro in rekening worden gebracht als slijtage van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen op een andere wijze dan noodzakelijk is om zich vertrouwd te maken met de aard en de kenmerken van de goederen. De methode die nodig is om zich vertrouwd te maken met de goederen omvat met name niet, bijvoorbeeld, het etiketteren van de dozen met tekst, het plakken van stickers op de dozen, het doorprikken van de dozen, het scheuren van de verpakking in plaats van deze te openen op de plaats die bestemd is om te worden geopend, het afknippen van etiketten en labels, het dragen van schoenen op een standaardmanier (in plaats van ze te passen), het dragen van kleding op een standaardmanier (in plaats van ze te passen), het bevuilen van schoenen of kleding, enz.
 7. De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen op een andere wijze dan noodzakelijk is om zich vertrouwd te maken met de aard en de kenmerken van de goederen, met inbegrip van hun functionaliteit. De consument kan de overeenkomst niet herroepen indien de goederen zich in een gesloten verpakking bevinden, die de consument uit de verpakking heeft gehaald en die om hygiënische redenen niet kan worden teruggezonden.

artikel 15

Goederenruil

 1. Als de koper de goederen wil ruilen, moet hij de goederen aan de verkoper leveren binnen 30 dagen na de datum waarop de koper de goederen in ontvangst heeft genomen.
 2. Hoe ruil je de goederen? De koper volgt de instructies op goederen terugsturen, stuurt de producten naar het retouradres en bestelt nieuwe goederen. De verkoper zal de koper binnen 14 dagen terugbetalen.

artikel 16

Bescherming Van Persoonsgegevens

 1. De bescherming van persoonsgegevens wordt geregeld in de bijlage bij deze overeenkomst, die een integrerend onderdeel van deze overeenkomst vormt - Verwerking van persoonsgegevens.
 2. De Koper verklaart uitdrukkelijk dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens (inclusief contactgegevens) juist en waarheidsgetrouw zijn en rechtstreeks betrekking hebben op zijn/haar persoon. De Koper verklaart en gaat ermee akkoord dat indien dit niet het geval is, de bestelling kan worden geannuleerd (herroepen) - de Verkoper heeft het recht zich terug te trekken uit de koopovereenkomst.

artikel 17

 1. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd. Een uitwisseling van e-mails wordt als schriftelijk beschouwd.
 2. Door het sluiten van deze overeenkomst bevestigt de consument dat hij/zij kennis heeft genomen van de consumenteninformatie die vóór het sluiten van de overeenkomst is verstrekt en die tevens de inhoud van deze overeenkomst vormt.
 3. Beide partijen hebben het contract gelezen en begrepen en gaan ermee akkoord.
Super
prijs
De speciale aanbieding verdwijnt in
2:06:27:58
Kari Traa Humlesnurr Tee
-59 % Dames-T-shirt Kari Traa Humlesnurr Tee
23,95 € 59,00 €
slechts 8 stuks voor deze prijs